Regulamin

1. Serwis Hantelek.pl służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów i opinii na temat sportowców, fit celebrytów i ludzi ze sfer showbiznesu. Przedstawiany w serwisie Hantelek.pl przegląd prasy, jak również prezentowane w nim informacje, poglądy, opinie czy komentarze mają przede wszystkim charakter satyryczny i nie powinny być traktowane całkowicie poważnie.

2. Korzystanie z serwisu Hantelek.pl, w szczególności dokonanie rejestracji, jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu. Korzystanie z serwisu Hantelek.pl jest bezpłatne. Dla prawidłowego korzystania z serwisu Hantelek.pl niezbędne jest posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem niezbędnym dla przeglądania zasobów Internetu.

3. Użytkownik może przeglądać zasoby serwisu Hantelek.pl, jak również zamieszczać w nim treści zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Hantelek.pl. Zamieszczenie określonych treści jest równoznaczne z potwierdzeniem przez użytkownika, że jest uprawniony do ich zamieszczania oraz, że służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie.

4. Zamieszczać treści w serwisie Hantelek.pl mogą zarówno zarejestrowani, jak i niezrejestrowani użytkownicy, przy czym funkcjonalności dostępne w ramach serwisu Hantelek.pl dla użytkowników zarejestrowanych mogą różnić się od funkcjonalności dostępnych dla użytkowników, którzy nie dokonali rejestracji.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane przez użytkowników treści. Zakazane jest dostarczanie/prezentowanie przez użytkowników w serwisie Hantelek.pl treści o charakterze bezprawnym. Administrator zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do tych treści na zasadach przewidzianych przepisami prawa.

6. Administrator nie świadczy ani nie zapewnia przechowywania ani archiwizowania treści. Administrator może usunąć treści lub zablokować do nich dostęp w każdej chwili, na zasadach określonych w Regulaminie. Z tego powodu Administrator odradza umieszczanie treści w serwisie Hantelek.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści.

7. Serwis Hantelek.pl wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerze użytkownika. Cookies służą jedynie ułatwieniu korzystania z serwisu Hantelek.pl. Adresy IP, z jakich korzystają użytkownicy serwisu Hantelek.pl są rejestrowane i mogą być udostępniane odpowiednim, uprawnionym organom państwowym, zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym zakresie.

8. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora oraz jego partnerów handlowych może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcia zgody dokonuje się poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji zgodnie z dostępnymi funkcjonalnościami serwisu Hantelek.pl.

9. Administratorem serwisu Hantelek.pl jest YOU MEDIA Limited, Ermou 12-14, KYPRIANOS COURT, Floor 3, Flat 29P.C. 6021 Larnaka, Cypr, adres e-mail info@hantelek.pl.

10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu Hantelek.pl użytkownik może zgłaszać na adres: info@hantelek.pl. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Administratora reklamacji w formie pisemnej.